Dịch vụ Tư vấn Tư vấn Doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp Nam Anh Law Firm chuyên tư vấn luật doanh nghiệp và hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trực tuyến với đội ngũ các Luật sư , cộng sự chuyên nghiệp kinh nghiệm sẽ sẵn sàng đảm nhiệm trọng trách mà quý vị giao phó.

Nam Anh Law Firm là một trong các công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cho các đơn vị với vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Bao gồm: thành lập mới doanh nghiệp; thay đổi người đại diện pháp luật; thay đổi ngành nghề kinh doanh; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; lập mới địa điểm kinh doanh; tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt giải thể doanh nghiệp.

Các dịch vụ: Tư vấn Doanh nghiệp

Nội dung Tư vấn thành lập Doanh nghiệp của Luật Nam Anh gồm: 1. Tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp 2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp 3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền

Kinh tế khó khăn dẫn đến các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, quy mô. Trong điều kiện đó người ta nghĩ nhiều hơn tới mô hình hộ kinh doanh cá thể.

Nam Anh Law Firm chuyên tư vấn thành lập Văn phòng đại diện. Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Luật Nam Anh đảm bảo tiết kiệm tối đa công sức, chi phí và thời gian thực hiện cho Quý khách hàng.

Chuyên tư vấn thành lập chi nhánh công ty. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi gồm: soạn thảo hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty, đại diện khách hàng nộp hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ khách hàng sau khi thành lập chi nhánh. Sử dụng dịch vụ Thành lập chi nhánh của Luật Nam Anh khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như chi phí khi thực hiện thủ tục.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ? Thành viên sáng lập có thể chuyển nhượng phần vốn góp cho người ngoài công ty? Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, thành viên, người đại diện theo pháp luật,... của doanh nghiệp có thể thay đổi?

Nam Anh Law Firm chuyên tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp và đại diện tiến hành thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp

Nam Anh Law Firm cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp, bao gồm tư vấn pháp luật phá sản, soạn thảo hồ sơ phá sản DN, đại diện thực hiện các thủ tục phá sản DN. Chúng tôi cam kết tư vấn và thực hiện thủ tục Phá sản doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác, chi phí thấp nhất... đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Nam Anh Law Firm chuyên tư vấn giải thể doanh nghiệp, soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp, đại diện tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền