Dịch vụ Tư vấn Hôn nhân gia đình

Dịch vụ tư vấn giải quyết các vấn đề trong về pháp luật hôn nhân gia đình bao gồm: Tư vấn đăng ký kết hôn, ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản khi ly hôn và Dịch vụ luật sư giúp bảo vệ quyền lợi tại Tòa khi giải quyết các vấn đề ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, tranh chấp - phân chia tài sản..

Các dịch vụ: Hôn nhân gia đình

Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; người nước ngoài còn phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn nếu việc kết hôn được tiến hành trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó bổ sung quy định cấp lại, cấp mới hộ chiếu phổ thông.

Lập di chúc là việc cá nhân thể hiện ý chí của mình nhằm chuyển khối tài sản hợp pháp cho người khác sau khi chết. Làm thế nào để lập di chúc phù hợp theo quy định pháp luật?

Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình là một trong các thế mạnh của Luật Nam Anh, trong đó phải kể đến dịch vụ tư vấn pháp luật về tài sản của vợ chồng. Không chỉ giúp các cặp vợ chồng hiểu được thế nào là tài sản chung, tài sản riêng, nợ chung, nợ riêng mà còn cung cấp cho khách hàng những giải pháp pháp lý hiệu quả và an toàn đối với từng trường hợp.

Luật Nam Anh chuyên tư vấn về nhận nuôi con nuôi trong và ngoài nước bao gồm: điều kiện nhận nuôi con nuôi, thẩm quyền đăng ký nhận nuôi con nuôi, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền.

Luật Nam Anh tư vấn pháp luật thừa kế, soạn thảo hồ sơ, giấy tờ và đại diện khách hàng tham gia tranh tụng trong các vụ án về thừa kế. Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế là một trong các thế mạnh của Luật Nam Anh

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Luật Nam Anh tư vấn điều kiện kết hôn, trình tự thủ tục đăng ký kết hôn, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký kết hôn, đại diện thực hiện các công việc có liên quan theo ủy quyền

Quan hệ Hôn nhân- Gia đình đang chịu áp lực lớn trong vòng xoáy biến đổi của những quan niệm xã hội mới và sự mở rộng của các mối quan hệ dân sự. Chủ nhân của các mối quan hệ Hôn nhân- Gia đình đang đứng trước những thử thách và nguy cơ bị xâm phạm tình cảm, vật chất, quyền lợi hợp pháp của công dân.

Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng. Tòa án là cơ quan duy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng.